O firmie 

 

SKUTKI NIEKONTROLOWANEJ WILGOTNOŚCI

Szkodliwe działanie wilgoci

 

Destrukcyjne działanie wilgoci w przemyśle do niedawna nie było dostrzegane. Wzrost świadomości oraz odpowiednie zastosowanie technologii osuszania może pomóc w poprawie rentowności i zmniejszeniu kosztów ogólnych. Niepotrzebne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, zarówno w produkcji, dystrybucji lub usługach wynikają z utrzymania zawilgoconych budynków, obniżenia jakości (lub całkowitego zepsucia) , komponentów i wyrobów gotowych.

Nadmierna wilgotność jest często kosztowna i dokuczliwa. Jeżeli zaakceptujemy wilgoć w naszym otoczeniu, zakładając że jest to "naturalne zjawisko" to znaczy że tolerujemy jej szkodliwe skutki zamiast zapobiegać.


Skąd się bierze nadmiar wilgoci?

Wilgoć jest zawsze obecna w powietrzu, ale nie tylko wtedy, gdy pada deszcz. Ilość wilgoci w powietrzu zależy od jego temperatury. Im cieplejsze powietrze tym więcej wilgoci może być „ wchłonięta „ w postaci pary. Jednak, jeżeli powietrze się ochłodzi, jego zdolność do wchłaniania wody maleje co podnosi wilgotność względną. W tym momencie powietrze zaczyna rozładowywać nadmiar wilgoci na zimnych powierzchniach kondensując się. Powstałą w wyniku kondensacji wilgoć wszyscy już mieliśmy okazję zobaczyć.

 

Jak nadmiar wilgoci może zaszkodzić Twojej firmie

Korozja

Powyżej pewnego poziomu wilgotności korozja metalu przyspiesza. Może to prowadzić do uszkodzeń zapasów magazynowych, lub w skrajnych przypadkach do ich zniszczenia.

Kondensacja

Gdy para wodna skrapla się na zimnych ścianach zewnętrznych, jest absorbowana przez materiał budowlany. Dzięki temu zmniejsza się temperatura ściany co wpływa na intensywikacje procesu kondesacji, który wprawia w ruch w cykle, mogące w końcu prowadzić do uszkodzenia konstrukcyjnego. Większość materiałów absorbujących wodę jest również podatna na powstawanie pleśni.

Przechowywanie

Wiele produktów, a w niektórych przypadkach również ich opakowania często są uszkadzane w wyniku nadmiaru wilgoci. Wilgoć zawarta w powietrzu może również kondensować się w ten sam sposób jak na ścianach na niektórych produktach, częściach elektrycznych itp.

Kontrola środowiska

Nadmiar wilgoci w powietrzu w biurach i pomieszczeniach mieszkalnych jest niezdrowy i nieprzyjemny. Przebywanie w niezdrowym zawilgoconym klimacie w skrajnych przypadkach może prowadzić do nasilania sie lub powstawania takich chorób jak np. astma. Również praca w niesprzyjających warunkach może spowodować absencje wśród pracowników. Niektóre zautomatyzowane urządzenia a także sprzęt biurowy jest bardziej narażony na problemy spowodowane pracą w nadmiernej wilgotności.